Menu

Design center – De winkelhaak – Antwerpen

project
Design center - De winkelhaak - Antwerpen

opdrachtgever
Sociaal Impuls Fonds en URBAN: Europese Unie | Vlaamse Gemeenschap | Stad Antwerpen

locatie
Antwerpen

omschrijving
Nieuwbouw Designcenter

fase
Uitgevoerd

budget
€ 2.983.414,00

projectverantwoordelijke
Ann Vandevelde
Jan Van Breedam

samenwerking
architecten concept en ontwerp Coby Manders & Filip Pittillion
architecten coördinatie en uitvoering Groep Archo
technische coördinatie en technieken Bureau Bouwtechniek
stabiliteit BAS - Dirk Jaspaert
bouwfysica Daidalos - Philip Descamps

foto's
eigen archief
Toon Grobet

bekijk andere projecten in